Privacy- en cookiebeleid
Van Waarde helpt organisaties om te verbinden, samen te werken en zo te werken aan ideeën en oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken
Van Waarde helpt organisaties om te verbinden, samen te werken en zo te werken aan ideeën en oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken.
Actieonderzoek regionale instelling voor beschermd wonen, RIBW
Jeugd – beschermd wonen – behoefte aan doorstroom
  • Van Waarde was de verbindende schakel tussen RIBW, lokale woningcorporaties, gemeente en zorgverzekeraar.
  • Bereikt: doorstroming, persoonlijke groei jongeren, forse besparing op zorguitgaven, bewustwording bij samenwerkingspartners van dit maatschappelijke vraagstuk.
Interim-afdelingsmanager welzijnsorganisatie
Transitie – welzijn nieuwe stijl
  • Van Waarde gaf leiding aan het dagdagelijkse werk van 12 opbouwwerkers en implementeerde stap voor stap de transitie.
  • Bereikt: vorming van krachtige gebiedsteams, waarin het opbouwwerk flexibel en veelzijdig inzetbaar is op diverse rollen, toegespitst op uiteenlopende wijkbehoeftes.
Procesbegeleider transitie buurthuis
Behoud buurthuis – toekomstbestendig maken – bij de tijd – bewonerszelfbeheer
  • Van Waarde smeedde allianties tussen buurtbewoners, buurtondernemers, zorg- en welzijnsorganisaties en hielp hen een aansprekend concept te ontwikkelen, waarvoor geld en mankracht beschikbaar kwam uit het stadhuis, de wijk en de betrokken organisaties.
  • Tussenstand: een aansprekend concept, een financieel gedekt verbouwingsplan, zwaan-kleef-aan van buurt. Focus: opening voorjaar 2014.
Actieonderzoek regionale instelling voor beschermd wonen, RIBW
Verzorgingshuis – als huis voor de wijk – tussen wens en werkelijkheid
  • Van Waarde onderzoekt waar de gedeelde ambitie zit en wat het samenwerkingspartners waard is om bij te dragen. Vervolgens een concreet plan smeden, waarin laaghangend fruit en taaie thema’s een plek krijgen.
  • Lopende opdracht.
Quick scan maatschappelijk vastgoed
Leegkomend kantoorpand – kansen voor maatschappelijk vastgoed?
  • Van Waarde bracht in beeld welke concrete kansen er zijn om een leegkomend kantoorpand te transformeren naar maatschappelijk vastgoed. Van Waarde benaderde haar netwerk van maatschappelijke organisaties in jeugdzorg, wijkwerk, welzijn en wonen.
  • Bereikt: een aantal serieus geïnteresseerde kandidaat-kopers aangereikt.
Referenties kan ik op verzoek verstrekken.