Privacy- en cookiebeleid
Van Waarde helpt organisaties om te verbinden, samen te werken en zo te werken aan ideeën en oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken
Van Waarde helpt organisaties om te verbinden, samen te werken en zo te werken aan ideeën en oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken.
Van Waarde brengt beweging in organisaties
  • van solitair opererende medewerkers naar professionals die organisatievisie en eigen handelen weten te verbinden
  • van probleem oplossend naar kans verkennend
  • van werken binnen een organogram naar acteren in een krachtenveld
  • van samenwerken omdat het moet naar een samenspel om elkaar optimaal te benutten
  • van het wiel telkens opnieuw uitvinden naar een klimaat van proberen, leren en verbeteren.

Dat doe ik in de rol van:
  • programmamanager veranderkundige programma’s
  • ontwerper en begeleider van leer- en ontwikkeltrajecten voor uiteenlopende functies
  • begeleider van management development programma’s
  • projectleider werkconferenties
  • interim-leidinggevende van teams in transitie