Privacy- en cookiebeleid
Van Waarde helpt organisaties om te verbinden, samen te werken en zo te werken aan ideeën en oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken
Van Waarde helpt organisaties om te verbinden, samen te werken en zo te werken aan ideeën en oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken.
Van Waarde brengt beweging in maatschappelijke vraagstukken
 • van aandachtswijk naar vitale wijk
 • van verpauperde winkelstraat naar een straat met herkenbaar economisch profiel
 • van buurthuis naar bewonersbedrijf
 • van schooluitval naar een deal voor jongeren rond wonen-leren-werken
 • van beschermd wonen voor kwetsbare jongeren naar een eigen stek met minder zorg
 • van praten naar doen; maatschappelijk ondernemen in praktijk gebracht.

Dat doe ik bij:
 • woningcorporaties
 • welzijnsorganisaties
 • zorgorganisaties
 • onderwijs
 • gemeenten
 • midden- en kleinbedrijf
Ik acteer het liefst tussen deze organisaties, omdat daar veelal de sleutel ligt naar mogelijke oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken.
Door bewegingsruimte, regelruimte, speelruimte te creëren.
Door ambities aan de top te verbinden met concrete projecten, en andersom.

In allianties kun je veel bereiken.
Ik trek graag de kar in die allianties.
Door ideeën aan te wakkeren, te verbinden, het doel voor ogen te houden.

En door gewoon aan te pakken, concreet te worden, niet te lang blijven praten.