Privacy- en cookiebeleid
Van Waarde helpt organisaties om te verbinden, samen te werken en zo te werken aan ideeën en oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken
Loopbaan
2012 - heden Van Waarde, adviseren en aanpakken
Eigen onderneming.
Vanuit dit zelfstandig ondernemerschap de positie gecreëerd om
adviesopdrachten met een kop en een staart te combineren met interim posities.
2007 - 2012 Woningcorporatie Vivare, Arnhem
Pionier en projectleider Vivare’s Aanpakcentrale.
Realiseren van concrete projecten rond maatschappelijke vraagstukken.
Allianties gesmeed tussen jeugdzorgaanbieders, welzijnswerk, sociale werkvoorziening, onderwijs, gemeente en woningcorporaties.
2009 - 2012 Woningcorporatie Vivare, Arnhem
Programmamanager richting - ruimte - rekenschap.
Intern cultuur- en organisatieontwikkelprogramma van Vivare, als motor voor de strategie-uitvoering.
1997 - 2007 Seinpost Adviesbureau BV, Den Haag, Rotterdam, Arnhem
Adviseur, projectleider en procesbegeleider.
Type opdrachten: opstellen wijk- en dorpsvisies, winkelstraatmanagement, revitalisering verouderde winkelgebieden, wijkontwikkeling, instrumentontwikkeling rond veiligheidsvraagstukken.
1996 Afstudeeropdracht bij Seinpost Adviesbureau BV, Arnhem
Onderwerp: leefbaarheidproblematiek in kleine kernen.
Titel: De grenzen voorbij? Een onderzoek naar het voorzieningenniveau in Lingewaal en Neerijnen.
1990 - 1997 Diverse bijbaantjes
Postbode en pakkettenchauffeur, TPG Post, Raalte
Productiemedewerker, vleesverwerkingsbedrijf Lupack, Raalte

Opleidingen
2010 Sioo, interuniversitair centrum voor organiseren, veranderen, vernieuwen en leidinggeven
Sturen van Veranderingen in Organisaties
Afgestudeerd in 2010
1992 - 1997 Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Beleidswetenschappen, Vakgroep Planologie
Afgestudeerd in 1997
1986 - 1992 VWO aan het Florens Radewijns College te Raalte
Diploma in 1992