Privacy- en cookiebeleid
Van Waarde helpt organisaties om te verbinden, samen te werken en zo te werken aan ideeën en oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken
 
Van Waarde is in 2012 opgericht door Bianca Hutten. Ik werkte voorheen tien jaar als adviseur stedelijke vraagstukken bij Seinpost Adviesbureau BV. Daar ben ik gevormd als professional met een nieuwsgierige kijk op de samenleving. Ik heb daar geleerd om me een gebied snel eigen te maken. Heb voor hete vuren gestaan. Alle facetten van het adviesvak gezien en vooral gedaan. Ik ontdekte er mijn kracht: ik weet spelers in een gebied te bewegen om zich in te zetten voor een gedeeld doel.

Na een decennium stapte ik over naar een middelgrote woningcorporatie, Vivare. Ik kreeg de kans om als pionier en projectleider concreet invulling te geven aan alliantiemanagement. Ik werd de drijvende kracht achter Vivare’s Aanpakcentrale en onder die noemer werden vele betekenisvolle projecten geboren op het gebied van jeugd - wonen - leren - werken - wijken. Ik werd later gevraagd om het ondernemende klimaat van de Aanpakcentrale te vertalen in een organisatie ontwikkelprogramma voor heel Vivare. Zo ontwikkelde ik mij als een veranderkundige voor organisatiebrede vraagstukken.

Buiten én binnen. De dynamiek van de wijk, de samenleving en de dynamiek van een organisatie. Die combinatie wilde ik blijvend maken. Daarom trok ik de stoute schoenen aan en startte mijn eigen bedrijf, Van Waarde. Eigenlijk voor erbij, maar al snel werd het helemaal. In 2012 maakte ik een vliegende start met Van Waarde.